Realtidsmätning Indoor - 2:a feb 2023

Den andra februari i år, molnfri dag, genomförde Isabelle Persson, hotellchef på Quality Hotell Winn, ett test med Indoor i två intill-liggande identiskt stora rum, cirka 25 kvadratmeter, med riktning mot sydost (nästan ostsydost). Detta då hotell kan spara mycket i uppvärmningskostnad genom att stödvärma rum med riktning sydost-sydväst. Vid testet användes två Indoor för att redan under endast en timmes mätning hinna få mätvärden.

Testet började kl. 11.00, med mycket snäv solvinkel, och avslutades en timme senare kl. 12.00 då solen försvann runt hörnet. Rummen har termostatstyrd uppvärmning och i rum 101 (Indoor) var starttemperaturen 21,3 grader i huvudhöjdhöjd och samma vid knähöjd. Referensrummet 102 hade 21,8 grader och 21,3 grader för motsvarande mätpunkter. Uppvärmningen stängdes i båda rummen när testet startade. Tak-/väggtemperaturerna (mätta i brösthöjd) var identiska, sånär som på en tiondels grad: bakre vägg 20 grader, vänster vägg 19,9 grader, högervägg 19,4 grader och tak 19 grader.

Tak-/väggtemperaturerna mättes 2/3 in från fönsterväggen. Fläkten i Indoor är på 6 W, så kostnaden för driften av båda i en timme blir 12/1000 W x 2 kr, vilket ger en driftskostnad på endast 1,2 öre/Indoor(!) (2 kr. är priset för en kWh/1000 W).

Referensrummet hade oförändrad temperatur efter en timme, emedan rummet med Indoor redan ökat med 1,6 grader (huvudhöjd)/1,2 grader (knähöjd) och bakväggen med 1,7 grader, höger vägg 1 grad, vänster vägg med 0,8 grader och taket med 1,7 grader. Med andra ord väldigt påtaglig temperaturökning – för 2,4 öre(!) På en timme. Även vid måttlig molnighet hade rummet med Indoor blivit varmare än referensrummet. Quality Hotell Winn bekräftar med testet att ett rum blir varmare med Indoor än utan.

Bilder

Rum 101 uppvärmdes med Indoor.

Rum 102 var referensrum under mätningen.

Rum 101 interiörbild.

Referensrum 102 interiörbild.

Väggens temperatur mättes med en IR termometer.

Hotellchef Isabelle Persson och Solkungen Pekka Wiena i referensrum 102, kl 12 efter en timmes mätning. Temperaturen är densamma som när mätningen startade. 21.3  grader i knähöjd och 21.8 grader i huvudhöjd.

Hotellchef Isabelle Persson och Solkungen Pekka Wiena i mätrum 101, kl 12 efter en timmes mätning. Temperaturen är nu 22.5 grader i knähöjd (en ökning med 1,2 grader) och 22,9 grader i huvudhöjd (en ökning med 1,6 grader).

Bakväggens temperatur ökade med 1,7 grader, höger vägg 1 grad, vänster vägg med 0,8 grader och taket med 1,7 grader.

Fullblack Indoor har alltså skapat en påtaglig temperaturökning på en timme för endast 2.4 öre!

Det lönar sig alltid att ha Indoor gående dagtid oavsett väder, i utrymmen man ej är i dagligen. Även vid mycket dålig väderlek, är temperaturökningen i utblåshålet minst 1 grad, vilket innebär 20 W i effekt. Då fläkten endast drar 6 W, blir värmevinsten ändå 12 W. Om det skulle vara en hel dag med störtregn/snöstorm, blir det ingen skillnad i ut-/inblåstemperatur men då adaptern/fläkten endast kostar ett öre i drift/timme, blir just den dagens "förlust" försumbar. När Indoor används i boendemiljö som lägenhet eller villa, ställs Indoor i fönstret på morgonen när man går till jobbet, och plockas ned när man är tillbaka på eftermiddagen. Då kan man välja i vilket väder den används.

Likaså erhålls redan nytta av Indoor tack vare det höga luftflödet som cirkulerar luften i rummet/lokalen, vilket förebygger mögeltillväxt och avfuktar. Så även en snöstormsdag, utan temperaturökning, är det värt ett öre i timmen att bara cirkulera inomhusluften.

Sätt adaptern från Indoor i en lamp-/dagtimer så att den endast går dagtid.

Realtidsmätning Indoor - 4:e feb 2023

Den fjärde februari gjordes ytterligare ett test med receptionschef Julien Leclerc. Denna gång med endast en indoor i fönstret och i lätt soldis. Testet startade 09.30 och pågick till 12.00. Samma rum användes, 101 med Indoor och 102 utan. Starttemperaturerna i båda rummen var 21,8 i huvudhöjd och 21,5 i knähöjd. Värmen stängdes av i båda rummen. Likaså var bakre tak-/väggtemperaturerna lika, så när som på 0,2 grader.

Efter 2,5 timmar hade temperaturen i rum 101 ökat i huvudhöjd till 23,6 och i knähöjd till 22,2. Bakre tak/väggtemperaturerna ökade 1-1,3 grader. Referensrum 102 visade ingen temperaturökning vid någon av referensmätpunkterna. Återigen en påtaglig, markant värmeökning tack vare Indoor – till en kostnad av drygt tre öre…

Lätt soldis när mätningen startade.

Mätningen skedde i samma rum 101 som mätningen den 2a Februari. Denna gång med 1st Indoor och under 2.5h, mellan 09.30 och 12.00

Starttemperatur: 21,8 grader i huvudhöjd och 21,5 grader i knähöjd.

Mätningen avslutades klockan 12.00 och receptionschef Julien Leclerc på Quality Hotell Winn verifierar att temperaturen stigit till 23,6 grader i huvudhöjd (1,8 graders ökning) och 22,2 grader i knähöjd (1,3 graders ökning).

Använd dagtermometer för att mäta temperaturökningen. Placera givaren som bilden visar.