Allmänna frågor

Vi samarbetar med Klarna för att kunna erbjuda dig flexibla betalningsalternativ i kassan. Du kan handla nu, dela upp din betalning eller betala i din egen takt.

En luftsolfångare använder en absorbator för att omvandla solenergin direkt till varmluft. Solceller omvandlar solstrålningen till elektricitet, och sedan till exempelvis värme – med väldigt blygsam verkningsgrad…

Fullblack är mer än fyra gånger effektivare för varmluftsproduktion. 

Fullblack ger dessutom värmetillskott även vid “måttlig” molnighet. Givetvis mindre än vid full sol, men dock ett betydande årstillskott utöver soltimmarna.

Se svaret om verkningsgrad längre ner.

Fullblack har en så kallad strålningsabsorbator (mycket, mycket effektivare jämfört med en svartmålad plåt). En svart plåt återstrålar lika mycket som den absorberar, vilket innebär att värmen strålar ut från plåtens framsida/solsida, och fungerar således mindre bra i en luftsolfångare.

Fullblack absorberar >90 % av solinstrålningen och emitterar endast (återstrålar) <10 %! Inomhusluften passerar baksidan av strålningsabsorbatorn, värms upp, och blåser tillbaka in huset. 

En “vanlig” svart plåt återstrålar lika mycket värme som den absorberar, vilket gör den till en dålig absorbator i en luftsolfångare. Se svar ovan.

Svar ja. Luftsolfångaren Fullblack är det mest prisvärda sättet för värmetillskott. Betalar sig betydligt snabbare än den bästa värmepump eller solceller. Under årets 9 kallare månader september – maj ger en luftsolfångaren Fullblack ett värmetillskott  även under dagar med lättare molnighet och lågt stående sol. Tack vare strålningsabsorbatorn erhålls tillskottsvärme även vid minus 20 grader – och kallare. Vinterutbytet är mycket imponerande tack vare låga solvinkeln och snöreflektionen från marken framför. Snöeflektionen är 40-90%!, beroende på “snötyp”. “Vinterutbytet” är mycket betydande.

Indoormodellen har nästan samma årsutbyte/besparing som Outdoor-modellen, då Indoor ger tillskott oberoende av utomhustemperaturen, samt även vid väldigt blygsam solinstrålning. (Beror bland annat på att Fullblack Indoor är placerad i inomhustemperatur.)

Fullblack kan monteras på alla typer av hus/byggnader där man vill sänka uppvärmningskostnaderna: Lägenheter, radhus, villor, fritidshus, lager, förråd med mera.

Väldigt många använder även våra Fullblack till ekonomibyggnader, vilket blir en enastående investering då kostnaden för luftsolfångaren kan dras av i verksamheten, samt att momsen återbetalas. Pay off-tiden blir då ännu mycket, mycket kortare(!), ex lantbruk, verkstäder, garage, växthus, lager, kontor etc.

Luftsolfångaren Fullblack monteras på husväggens utsida och är då av typen Outdoor. Luftsolfångaren går att montera stående eller liggande. 

Vår inomhusmodell heter ”Indoor” och ställs upp direkt innanför fönstret. Denna modell kräver ingen montering.

Hur mycket man sparar beror på hur mycket el man gör av med och naturligtvis på elpriset.

Årsutbytet/besparingen på den stora Fullblack, Outdoor, med måtten 100x150x3cm är upp till 2000 kWh per år. Den mindre Outdoor-modellen med måtten 100x75x3cm, upp till  1000 kWh per år. Indoormodellens årsutbyte/besparing är beroende på vilket typ av fönster den står innanför och fönstrets riktning. Årsutbytet är inte fullt lika högt som för Outdoor-modellen av samma storlek, men verkningsgraden är fullt tillräcklig för att Indoor- modellen ska betala sig flera gånger om inom garantitiden.

Återbetalningstiden för ex. luftvärmepumpar är mycket längre, beroende bland annat på nödvändig återkommande kostsam service, och solceller på tak har i realiteten upp mot 15 års återbetalningstid. (Enligt Boverket.)

Årsutbytet är upp till 1000 kWh för den mindre och upp till 2000 kWh för den större. Utbytet beror bland annat på vilken temperatur som skall värmas upp. Ju svalare uppvärmingsluft, desto högre verkningsgrad. Även snöreflektionen ökar avsevärt årsutbytet. Se föregående svar.

En solkanal som lyser in ett rum, värmer golvet, möblerna den träffar. Då de inte är bra absorbatorer – blir de ej speciellt varma och sprider/växlar även värmen dåligt till övriga delar av rummet. Ljuskanalen i sig – växlar också värmen dåligt till skuggade delen av rummet, då luft är en utmärkt isolator. Således stannar mycket av värmen kvar i ljuskanalen och läcker tillbaka ut genom fönstret.

Vid sidosol, även uppifrån, träffar ljuskanalen golvet nära fönsterväggen eller väggen vid sidan av fönstret, och sprids dåligt vidare in i rummet/lokalen.
Med Indoor, direkt innanför fönstret, fångas IR-/UV-strålningen upp av absorbatorn och skickas vinkelrätt långt in i rummet/lokalen.

Tack vare strålningsabsorbatorn i Indoor, 0,2 mm tunn, växlas all strålning direkt ut till värme som fördelas mycket bättre i rummet/lokalen. Alltså ingen passiv värmestrålning som i fallet med solbelysta golv/möbler.

Solinstrålning måste momentant växlas ut till värme för att optimalt tillvaratas. Absorbatorn tål inte beröring av exempelvis fingrar/hand, då den i så fall oxiderar. Därför har Indoor ett frontglas. Glaset  måste vara extremt tunt för att inte förhindra IR-/UV-strålning från att nå absorbatorn, och detta innebär att frontglaset, 0,5 mm (!), av värmen kan bli lite vågigt/buckligt över tid men det har ingen inverkan på effekten.

Då Indoor cirkulerar inomhusluften, kan utblåsluften aldrig ha lägre temperatur än inomhusluften. Indoor växlar aldrig ut värme ur rummet/lokalen. Det kan kanske kännas “kallt” mot handen, men det beror på att det starka luftflödet kyler av huden. (Att blåsa i handflatan, ger upplevelsen av att det blåser ”kallt”, men är naturligtvis inte så. Även en bordsfläkt ger samma upplevelse, men likaså är det ju samma temperatur den blåser, som är inomhus.) För korrekt mätning av utblåstemperaturen från Indoor, måste mätningen göras direkt mot utblåshålet. Använd ex. en kökstermometer och fäst givarkroppen mot utblåshålet.

När solen skiner på Indoor, och den blåser ut upp mot 40 grader (beroende på typ av fönster), 50 kbm/timme, blir ett rum på exempelvis 20 kvm naturligtvis varmare över dagen jämfört med enbart solinstrålningen från fönstret, utan Indoor på insidan.

Nyttan av Indoor är som sagt när solen inte lyser rakt vinkelrät in genom fönstret, med låg solvinkel.  I det fallet blir det lilla rummet just då lika varmt med eller utan en Indoor i fönstret. Men vid sidoinstrålning, även uppifrån, soldis, “måttlig” molnighet – tillvaratar Indoor IR-/UV-strålningen från ljuset och ger mer värmetillskott jämfört med att inte ha den i fönstret. Då behovet av värmetillskott, beroende var i landet man bor, är från augusti till juni, blir det många hundratals kWh över ett år i tillskott. Garantin är tio år, vilket gör att Indoor betalar sig flera gånger om under garantitiden – tack vare det “överkomliga” priset. Adaptern som driver fläkten, kostar endast ett par tior om året i drift. Adaptern sätts i en dag-/lamp-timer så att Indoor endast går dagtid. (På natten gör den ingen nytta.)

Väggar, tak och golv absorberar det mesta av värmen som Indoor blåser in. Om Indoor blåser in över 40-gradig luft, blir inte ett litet rum 40 grader varmt, beroende på att tak och väggar “mättas” först. Det innebär att när kvällen kommer, är tak, väggar och golv varmare än de skulle varit utan en Indoor i fönstret. Rummet håller därför värmen längre då tak, väggar och golv återstrålar den ackumulerade värmen.

Effekt-exempel:

Om inomhustemperaturen exempelvis är 20 grader, och utblåsluften 30 grader, blir den nominella effekten 200 W. Ett väl värt och enkelt värmetillskott.
Likaså fungerar hela baksidan (den blir också varm) som ett ”element” och bidrar med ytterligare värme, utöver temperaturökningen i returluften.

Det lönar sig alltid att ha Indoor gående dagtid oavsett väder, i utrymmen man ej är i dagligen. Även vid mycket dålig väderlek, är temperaturökningen i utblåshålet minst 1 grad, vilket innebär 20 W i effekt. Då fläkten endast drar 6 W, blir värmevinsten ändå 12 W. Om det skulle vara en hel dag med störtregn/snöstorm, blir det ingen skillnad i ut-/inblåstemperatur men då adaptern/fläkten endast kostar ett öre i drift/timme, blir just den dagens “förlust” försumbar. När Indoor används i boendemiljö som lägenhet eller villa, ställs Indoor i fönstret på morgonen när man går till jobbet, och plockas ned när man är tillbaka på eftermiddagen. Då kan man välja i vilket väder den används.

Likaså erhålls redan nytta av Indoor tack vare det höga luftflödet som cirkulerar luften i rummet/lokalen, vilket förebygger mögeltillväxt och avfuktar. Så även en snöstormsdag, utan temperaturökning, är det värt ett öre i timmen att bara cirkulera inomhusluften.

Se realtidsmätningen av Indoor här: https://www.solkungenenergi.se/realtidsmatningar-indoor/

Tekniska frågor

Luftflödet från luftsolfångaren är cirka 43 kubikmeter uppvärmd luft per timme. Jämförelsevis finns det i ett rum på 18 kvadratmeter cirka 43 kubikmeter volym, det vill säga att luften “omsätts” varje timme.

För att undvika köldbryggor. Metall leder både värme och kyla mycket mer än plast så plastkomponenter säkerställer att färre värmeförluster sker genom konstruktionen. När luftsolfångaren är varm invändigt, “läcker” mindre värme ut, och vid kall temperatur, mindre kyla in, tack vare plastmaterialet.

Solfläkten har en inbyggd termostat för start och stopp. Fläkten går endast i gång när temperaturen på returluften som blåser in i lokalen är 25 grader eller varmare. En ställbar termostat fyller ingen funktion, då värmetillskottet blir det samma även om en ställbar termostat skulle ställas på säg 40 grader. Det innebär i så fall att fläkten skulle tvingas gå med lägre varv, med lägre luftlöde/effekt som följd. Den fasta 25 graders-termostaten är dessutom extremt driftssäker, då den ej styrs av elektronik. Således går luftsolfångaren aldrig igång på natten eller vid dålig väderlek, och säkerställer att inte inomhusvärme växlas ut.

Inget kan krångla.

Fläkten kan drivas med en ställbar adapter 5-12 V eller med en 10 W solpanel om el saknas. Fläktens varvtal/ljud kan regleras via  spänningen på adaptern, där 5V ger lägsta varvtal/ljud och luftflöde. Vid lägre ställt varvtal blir dock “värmevärdet” detsamma, då utblåsluften blir varmare med lägre luftflöde. Årskostnaden vid adapterdrift blir ett par tior, och således försumbar jämfört med värdet av värmetillskottet.

Solfläkten drivs alltså antingen med adapter och fast termostat – eller 10 W solcell. Inte både och.  

Att cirkulera inomhusluften genom luftsolfångaren ger en effektivare uppvärmning jämfört med att värma upp utomhusluften. Att blåsa in utomhusluft kan även medföra en rad andra nackdelar:

  • Sporer och pollen blåser in och börjar gro i springor.
  • Om utenheten som blåser in luft sitter på utsidan av husväggen kan det bildas mögel i den som blåser in.
  • Att blåsa in utomhusluft med övertryck skapar fuktskador. Det är av denna anledning som alla lokaler har så kallad balanserad ventilation med varken över- eller undertryck.

Verkningsgraden i våra Fullblackmodeller är den klart bästa av alla luftsolfångare på marknaden. Outdoor modellerna har inga problem att leverera i minusgrader när absorbatorn sitter på husväggen eller under måttligt molniga förhållanden, se videon på startsidan: https://youtu.be/KoJvdoStbGU

Verkningsgraden för solceller är cirka 15%, vilket innebär att de endast omvandlar 15% av energin i solinstrålningen till el.

Effekten i solinstrålningen på en kvadratmeter vägg är ca. 800 W. 15% av detta värde motsvarar 120 W vilket alltså är vad solceller klarar av att producera i el/värme per kvadratmeter bestrålad yta.

Fullblack ger däremot runt 500 W i värme under motsvarande förutsättning.

Effekten för en luftsolfångare beräknas genom skillnaden i temperatur mellan ut-/inblåsluft, multiplicerat med luftflödet.

               Effekt (W) = T (temperaturskillnad utblås-inblås) x 1.3(konstant) x Flöde (liter luft/sekund)

Så även om utblåsluften i en luftsolfångare kanske känns varm så kan ändå effekten vara obetydlig (“värdet” av värmen) om luftflödet är väldigt lågt.        

 

Som vi sett av föregående svar beror lufsolfångares effekt bl.a på fläktens kapacitet. Därför är det viktigt att fläkten är tillräckligt stark utan att för den sakens skull bli strömkrävande vilket skulle motverka hela syftet med luftsolfångaren.

I våra Fullblackmodeller sitter en 6 W fläkt som levererar 43 kubikmeter luft/timme vilket motsvarar 12 liter luft per sekund. Det blir cirka 3st. svarta 240 liters sopsäckar med varmluft per minut!

Effekten på en luftsolfångare beror alltså på luftflödet och temperaturökningen. se föregående svar.

Flera tillverkare anger luftflödet för en luftsolfångare genom att referera till fläktens kapacitet men detta kan vara direkt vilseledande eftersom angivna värden på axiella fläktar alltid refererar till fläktens ”friblås” dvs när den varken behöver suga eller trycka.

Exempelvis om en axiell fläkt med ett friblås på 100 kbm/h används för att suga luft genom en luftsolfångare, sjunker luftflödet dramatiskt. Det verkliga luftflödet kan då i själva verket bli så lite som 15 kbm/h.

När solen ligger på maximalt är effekten cirka 982W per kvadratmeter bestrålad yta.

Av detta värde kan vi lösa ut maximala temperaturskillnaden mellan inblås och utblåsluften som luftsolfångaren kan skapa från följande formel

W (Maximal effekt vid 1kvm bestrålad yta) = T (temperaturskillnad utblåsluft-inblåsluft) x 1.3 (en konstant) x luftflödet (liter/sekund)

Anta att en luftsolfångares fläkt uppges ha flödet 100 kubikmeter luft per timme (28 liter/sekund) (ett vanligt men oftast överdrivet påstående i marknadsföring, se föregående svar)

T = 982 / (1.3 x 28liter/sekund) = 27.4 grader teoretisk maximal temperaturskillnad mellan inblåsluft och utblåsluft.

En luftsolfångaren med angivet flöde på 100 kubikmeter luft per timme = 28 liter/sekund kan i praktiken aldrig ens ge i närheten av en temperaturökning på 27,4 grader, per kvm luftsolfångaryta. (Viktigt att tänka på vid jämförelser/utfästelser när det gäller luftsolfångare på marknaden.)

Naturligtvis erhålls en effektivare uppvärmning genom att cirkulera inomhusluft genom luftsolfångare.

Hur effektivt uppvärmningen sker beror även på hur bra isolerad lokalen är men också på vad som menas med uppvärmning. Är en halv grads uppvärmning “uppvärmning”? Årsubyte i kWh är däremot relevant information. Hur luftsolfångaren fungerar vid minusgrader och måttlig molnighet är helt avgörande för årsutbytet. Solkungen Energis luftsolfångare levererar både vid minusgrader och vid måttlig molnighet och därmed säkerställer vi att energibesparingen även blir betydande året runt även vid icke optimala väderförhållanden. Att ange hur stor husyta en luftsolfångare klarar av att “värma” är direkt vilseldedande, då det kommer an på typ av lokal, isolering etc.