Vi rekommenderar att läsa denna monteringsanvisning på en större skärm och inte på en smartphone.

I luftsolfångarpaketet, Full Black, ingår

 • 1 m. luftrör
 • Fläktlåda
 • Adapter eller solcell
 • Inbyggd termostat
 • Färdigmonterade väderbeständiga väggfästen
 • Täckbricka för utblåshålet

För montering behövs

 

 • Hålsåg 55/56 mm.
 • Långborr (om väggen är tjock, måste ett styrhål borras så hålsågningen sker från ut-/insida. Det går även att med stämjärn/kniv, "knacka" ur holken som bildas vid hålsågningen, och därmed kunna borra hålet från en riktning.)
 • Måttband
 • Såg

Manual Full Black Outdoor, för adapter- eller solcellsdrift.

Medföljande delar/komponeneter vid köp av Fullblack Outdoor

 • Inbyggd termostat,
 • Fläkt,
 • 1 m. luftrör,
 • Svart täckstos
 • 10 W solcell eller adapter

Fläkten

Fläkten har förstärkta komponenter för att klara lång drift, vilket innebär att det tar ca. 5 sek. för den att starta.

Placering

Produkten kan placeras stående eller liggande, hålet med färgmarkering, i vilken fläkten placeras (viktigt), skall vara neråt vid stående placering.

Avfuktning

Då somrar är fuktiga är det utmärkt att använda Full Black året om, då varm luft binder fukt. Eftersom dörrar/fönster är öppna varma dagar, vädras den varma fuktbindande luften ut med övrig luft. Trots den inblåsande varma luften känns ändå inte inomhustemperaturen märkbart varmare tack vare att luftfuktigheten sjunker. Avfuktning är alltid bra.

OBS! Undvik överhettning.

Om Full Black stängs av på sommaren, måste den täckas överabsorbatorn kan bli över 200 grader varm, vilket utsätter produkten för onödigt hög värme. Använd t.ex ett tygstycke eller plasten från en svart sopsäck för övertäckning.

Absorbatorn är inte en "vanlig" svart plåt utan en så kallad strålningsabsorbator - vilken blir extremt varm i solljus, och ger den unikt höga verkningsgraden även vid minus 20 grader och kallare.

Inkoppling solcell/adapter

Koppla pluskabeln från solcellen/adaptern till blå termostatkabel, koppla brun termostatkabel till röd fläktkabel(+). Minuskabeln från solcellen/adaptern kopplas direkt mot fläktens svarta kabel(-). Vanlig lampsladd 0,75kvm, kan användas för solcellen. För att slippa borra ett extra hål för solcellskabeln, kan två 2 mm:s hål borras nedtill vid svarta fläkstosens rot, genom vilka solcellskablarna kan träs igenom och komma in genom inblåsröret till fläkten.

Solcellskablarna träs in i fläktlådan vid sidan av fläktmynningen. Skala av solcellskabelns isolering så båda kablarna blir hanterbara. För utenhetens hål är 55/56 mm:s hålsåg lämplig.

OBS! Var noga med att inte kortsluta solcell/adapter och fläkt, då det bränner fläkten. Tryck inte in fläktlådan för hårt mot inblåsröret på insidan, då det kan få fläkten i lådan att komma ur sitt läge. 

Luftrören

Luftrören skall ej fästas djupare än den svarta stosens djup. Om luftröret trycks in hela vägen mot absorbatorns baksida - kommer inte luften in/ut.

 1. Fäst rören med vävtejp mot stosarna. Om vägghålen är 55 mm., kommer vävtejpen även att fungera som tätning när uteenheten fästs mot väggen, då tejpen deformeras, trycks ihop något, och således tätar.
 2. Grovkapa rören efter väggtjockleken, fäst dem i stosarna med vävtejpen,
 3. Sätt Full Black på väggen och markera på insidan av rummet var rören skall finkapas.
 4. Ta ner uteenheten, finkapa, sätt på plats igen. Den medföljande svarta täckstosen används som tätning för utblåsrörets mynning på insidan.
 5. Alla har olika idéer om hur det skall se ut på insidan, men många använder vitt ventilationsgaller i plast. Vid val av galler, är det bra om det är så glest att det inte hindrar luftflödet för mycket.

Mätning av temperatur

Vid mätning av utblåsluftens temperatur, placeras givaren längst in i utblåshålet då det ger den relevanta temperaturen. Att mäta på insidan, en bit från utblåshålet, ger ett missvisande värde då den varma luften som lämnar utblåshålet, omedelbart blandas med den svalare inomhusluften.

Eventuella driftstopp

Om instrålningen är svag (vid solcellsdrift), precis på gränsen till att orka driva fläkten, går den i korta intervaller, vilket är helt normalt.

Vid solcellsdrift

Vid solcellsdrift i lokaler med lägre temperaturer/ouppvärmda, behöver inte termostatkabeln kopplas in då solcellen automatiskt varvtalsstyr fläkten med instrålningen och förhindrar att värme växlas ut. Utblåstemperaturen är alltid varmare än inblåstemperaturen. Koppla därför solcellen direkt mot fläkten.

I boendemiljöer, med inomhustemperatur >20 grader, skall termostaten kopplas in.

Manual Indoor.

Medföljande delar/komponenter vid köp av Fullblack Indoor.

 • Adpater.

Placering och drift

Indoor placeras innanför fönster med bra ljusinsläpp. Sätt adaptern i en så kallad dagtimer, och ställ driftstiden för tiden det är ljust. Redan vid mycket snäv solvinkel, indirekt ljus, erhålls värmetillskott. Indoor ger värmetillskott dagtid i så gott som alla typer av väder. Adaptern är ställbar från 3-12 V, vilket gör att ljudnivån kan regleras, men bäst verkningsgrad erhålls med 12 V-drift.

De flesta som använder den i boendemiljöer, sätter upp den när de går till jobbet, och tar ner den när de kommer hem på eftermiddagen, vilket gör att fläktljudet inte har någon betydelse.

OBS! När Indoor placeras i fönstret måste fläkten alltid vara igång under den solbelysta tiden. Annars riskerar Indoor att bli för varm och deformeras. Värmen från absorbatorn måste växlas ut vid sol.